PRÍBELSKÝ STRAPEC - XXI. ročník

Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš  v spolupráci s Okresnou organizáciou SPZ usporiadajú XXI. ročník verejnej streleckej súťaže (M800) „PRÍBELSKÝ STRAPEC“

Organizačný výbor:
predseda - Ing. Miroslav Hudec
riadit eľ - Ing. Ľubomír Hruška
hlavný rozhodca - František Novotný
pokladník - Ing. Milan Cúth

Zdravotnícka služba:
MUDr. Pavol Horváth

Rozsah pretekov:
redukovaný terč sediacej líšky - v ľahu bez opory
redukovaný terč srnca - v stoji s oporou o pevnú tyč / alebo bez opory /
redukovaný terč kamzíka - v stoji s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory
redukovaný terč diviaka - v stoji bez opory

Podmienky streľby:
2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na každý terč
v časovom limite 2 x 6 minút

Časový rozpis:
16. september 2017 (sobota)
-od 7,30 do 9,30 hod. - prezentácia
-od 7,45 do 9,45 hod. - tréning a vylosovanie poradia pretekárov
-od 10,00 hod. - začiatok pretekov

Vklady:
klad jednotlivca = 15,- eur
tréningová položka = 2,- eur
vklad družstva = 2,- eur
Ceny:
Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Súťaž trojčlenných družstiev sa uskutoční len pri účasti 5 družstiev. Víťazné družstvo sa stane držiteľom putovného pohára na rok 2017. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia diplomy.

Všeobecné ustanovenia:
* Súťaží sa v zmysle streleckého poriadku SPK.
* Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo oznámi pretekárom pred začatím streľby.

Ing. Ľubomír Hruška v.r.
riaditeľ súťaže a predseda streleckej komisie

Ing. Milan Cúth
vedúci kancelárie OPK
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Príbelský strapec  2017.docx)Príbelský strapec 2017.docx[Propozície]37 kB
Stiahnúť tento súbor (Príbel.strapec-2017-výsl.listina.xls)Príbel.strapec-2017-výsl.listina.xls[Výsledkova listina]63 kB
Nachádzate sa tu: Home PRÍBELSKÝ STRAPEC - XXI. ročník