XXII. ročník verejnej streleckej súťaže (M800) „PRÍBELSKÝ STRAPEC“

2016 10 01 10 02 23 P1180622 zmensenaObvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš v spolupráci s Okresnou organizáciou SPZ usporiadajú

XXII. ročník verejnej streleckej súťaže (M800)  „PRÍBELSKÝ STRAPEC

29. september 2018 (sobota)

-od 7.30 do 8.30 hod. - prezentácia
-od 7.45 do 8.45 hod. - tréning a vylosovanie poradia pretekárov
-od 09.00 hod. - začiatok pretekov

Organizačný výbor:
predseda - Ing. Miroslav Hudec
riadit eľ - Ing. Ľubomír Hruška
hlavný rozhodca - František Novotný
pokladník - Ing. Milan Cúth

Zdravotnícka služba:
MUDr. Pavol Horváth

Rozsah pretekov:
redukovaný terč sediacej líšky - v ľahu bez opory
redukovaný terč srnca - v stoji s oporou o pevnú tyč / alebo bez opory /
redukovaný terč kamzíka - v stoji s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory
redukovaný terč diviaka - v stoji bez opory

Podmienky streľby:
2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na každý terč
v časovom limite 2 x 6 minút

Časový rozpis:

29. september 2018 (sobota)
-od 7.30 do 8.30 hod. - prezentácia
-od 7.45 do 8.45 hod. - tréning a vylosovanie poradia pretekárov
-od 09.00 hod. - začiatok pretekov

Vklady:
klad jednotlivca = 15,- eur
tréningová položka = 2,- eur
vklad družstva = 2,- eur

Ceny:

Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Súťaž trojčlenných družstiev sa uskutoční len pri účasti 3 družstiev. Víťazné  družstvo sa stane držiteľom putovného pohára
na rok 2018. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia diplomy.

Všeobecné ustanovenia:

* Súťaží sa v zmysle streleckého poriadku SPK.

* Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo  oznámi pretekárom pred začatím streľby.

 

Ing. Ľubomír Hruška v.r.
riaditeľ súťaže a predseda streleckej komisie

Ing. Milan Cúth v.r.
vedúci kancelárie OPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Príbelský strapec  2018.docx)Príbelský strapec 2018.docx[Propozície]37 kB
Nachádzate sa tu: Home XXII. ročník verejnej streleckej súťaže (M800) „PRÍBELSKÝ STRAPEC“