Kalendár kynologických skúšok pre rok 2019

Kynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2019 nasledovný kalendár skúšok:

1. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) – zraz Kultúrny dom Senné
2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP) - zraz Opatovská nová Ves -  Rodinné vinárstvo Ďurík
3. Jesenné skúšky stavačov (JSS) – zraz Opatovská nová Ves - Rodinné vinárstvo Ďurík
4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – zraz Kultúrny dom Senné
5. Klubové skúšky Duričov Jazvečíkov/SKCHJ/ - 1. deň zraz na chate - PZ Strháre / 2. deň zraz pri diviačom oplôtku v obci Senné
6. Skúšky duričov (SD) - 1. deň zraz na chate - PZ Plachtince / 2. deň zraz pri diviačom oplôtku v obci Senné 
7. Skúšky duričov (SD) - 1. deň zraz na chate - PS Hrušov / 2. deň zraz pri diviačom oplôtku PS Hrušov

1. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) – zraz Kultúrny dom Senné

• Uskutočnia sa dňa 14.09.2019 (sobota) o 7.30hod.
• Poplatok za jedného psa 40,-€
• Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov

2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP) - zraz Opatovská nová Ves -  Rodinné vinárstvo Ďurík

• Uskutočnia sa dňa 28.09.2019 (sobota) o 7.30hod.
• Poplatok za jedného psa 40,-€
• Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov

3. Jesenné skúšky stavačov (JSS) – zraz Opatovská nová Ves - Rodinné vinárstvo Ďurík

• Uskutočnia sa dňa 05.10.2018 (sobota) o 7.30hod.
• Poplatok za jedného psa 40,-€
• Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov

4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – zraz Kultúrny dom Senné
• Uskutočnia sa dňa 02.11.2018 (sobota) o 7.30hod.
• Poplatok za jedného psa 40,-€
• Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov

5. Klubové skúšky Duričov Jazvečíkov/SKCHJ/ - 1. deň zraz na chate - PZ Strháre / 2. deň zraz pri diviačom oplôtku v obci Senné 

• Uskutočnia sa dňa 09.11.2019 a 10.11.2019 (sobota, nedeľa) o 7.30hod.
• Inf. o skúškach na stránke SKCHJ

6. Skúšky duričov (SD) - 1. deň zraz na chate - PZ Plachtince / 2. deň zraz pri diviačom oplôtku v obci Senné

• Uskutočnia sa dňa 30.11.2019 a 01.12.2019 (sobota, nedeľa) o 7.30hod.
• Poplatok za jedného psa 60,-€
• Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov

7. Skúšky duričov (SD) - 1. deň zraz na chate - PS Hrušov / 2. deň zraz pri diviačom oplôtku PS Hrušov

• Uskutočnia sa dňa 14.12.2019 a 15.12.2019 (sobota, nedeľa) o 7.30hod.
• Inf. o skúškach p. Jozef Mihálik // 0905 / 617 633 //

 

Zmena programu konania skúšok vyhradená‼

 

Ostatné podmienky:

 

Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa(rodokmeň),veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred termínom konania skúšok.

Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov, vodiaci a farbiarsky remeň, signálnu píšťalku na privolávanie psa.

Vodič psa musí byť na skúškach patrične športovo-poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna)

Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.

Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.

Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!

Upozornenie: Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana CÚTA kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Uzávierka prihlášok je vždy mesiac vopred pre konaním skúšok. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš.

 

Predseda OPK Veľký Krtíš
Ing. Miroslav HUDEC

Predseda KK OPK Veľký Krtíš
Mgr. Vladimír GALLO

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Kalendár kyn.skúšok 2019v2.pdf)Kalendár kyn.skúšok 2019v2.pdf[Aktualizovaný kalendár - 21.01.2019]702 kB
Nachádzate sa tu: Home Kalendár kynologických skúšok pre rok 2019