Majstrovstvá OPK - strelnica Príbelce

strelecPropozície majstrovstiev OPK – oznámenie
Členovia družstiev len členovia PZ, PS, PK,PO
Organizačný výbor:
Predseda: Ing. Ľubomír HRUŠKA
Riaditeľ preteku: Ing. Miroslav HUDEC
Ekonóm (pokladník): Ing. Milan CÚTH
Hlavný rozhodca M400: František NOVOTNÝ
Hlavný rozhodca OS: Jozef KASSAY
Technická služba: Ing. Milan CÚTH
Zdravotná služba: MUDr. Pavol HORVÁTH
Dátum a miesto konania: 25. máj 2019 (sobota) - strelnica Príbelce

 

Majstrovstvá sa uskutočnia v disciplíne: a/ malokalibrovkový štvorboj ( M – 400 )
- rozsah: súťaž jednotlivcov i družstiev v streľbe na medzinárodné poľovnícke terče na vzdialenosť 50 m po 10 výstrelov na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka, v časovom limite 6 minút na každý terč. Povolená je na všetky terče strelecká optika bez obmedzenia zväčšenia.
Poradie terčov a poloha strelca:
- líška sediaca – v ľahu bez opory
- srnec - v stoji s oporou o pevnú tyč
- kamzík - v stoji s oporou o voľne postavenú tyč
- diviak - v stoji bez opory

- 2 -

b/ oblúkové strelište / OS / len v súťaži jednotlivcov / 2 x 20 terčov /

- časový rozpis: od 7.30 do 8.00 hod. - prezentácia a tréning (len pre záujemcov ) M400
od 8.00 do 8.20 - otvorenie pretekov
o 8.30 - začiatok streľby M400
od 12.00 do 13.00 - ukončenie disciplín a vyhlásenie výsledkov M400
od 11.30 do 12.00 - prezentácia OS
od 12.00 do 12.30 - tréning OS / len pre záujemcov /
o 13.00 - začiatok streľby OS
o 15.00 - ukončenie disciplíny OS a vyhlásenie výsledkov
- poplatky: vklad za jednotlivca = 12 ,- eur M400
vklad za družstvo = 4,- eur M400
celkový za družstvo = 40,- eur M400
tréningová položka = 3,- eur M400 ( po 3 výstrely na jednotlivé ter če )
vklad za jednotlivca OS = 15.-€
tréningová položka OS = 5.-€ / 5 terčov /

Podmienky účasti: Majstrovstiev sa môže zúčastniť každý člen SPZ, resp. SPK s platným poľovným lístkom. Družstvo musí byť trojčlenné. OS sa uskutoční len pri účasti min. 10 súťažiacich. Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPK.

Zbrane a strelivo: V  l a  s  t n é !

C e n y : Víťazní jednotlivci obdržia vecné ceny a diplomy, družstvá diplomy.

Ing. Miroslav HUDEC v.r. 
riaditeľ majstrovstiev

Ing. Milan Cúth
OPK vedúci kancelárie OPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (MO-oznámenie UPR-2019.doc)MO-oznámenie UPR-2019.doc[Propozície]57 kB
Nachádzate sa tu: Home Majstrovstvá OPK - strelnica Príbelce