Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2021

2017 01 07 10 06 08Kynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2021 nasledovný kalendár skúšok:

 


1. Stopa Ipľa - Klubová akcia, Klubu farbiarov – Veľký Krtíš / Rodinné vinárstvo Ďurík - Opatovská Nová Ves
- Uskutočnia sa dňa 10.04.2021 a 11.04.2021 (sobota a nedeľa) o 7.30hod.
- Inf. Miroslav Bariak č. t. 0902/309032


2. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) – PO Hunter Lesenice
- Uskutočnia sa dňa 04.09.2021 (sobota) o 7.30hod. / zraz penzión Hunter Lesenice
- Poplatok za jedného psa 40,- €,
- Inf. MVDr. Dominik Macko č. t. 0908/650806


3. Lesné skúšky malých plemien (LSMP) – PO Hunter Lesenice
- Uskutočnia sa dňa 05.09.2021 (nedeľa) o 7.30hod. / zraz penzión Hunter Lesenice
- Poplatok za jedného psa 40,- €,
- Inf. MVDr. Dominik Macko č. t. 0908/650806


4. Pohár Novohradu - Klubová akcia, Klubu farbiarov - Veľký Krtíš
- Uskutočnia sa dňa 24.09.2021 až 26 .09.2021 (piatok, sobota a nedeľa) o 7.30hod. zraz 23. 09. 2021 Modrý Kameň
- Inf. Miroslav Bariak č. t. 0902/309032


5. Jesenné skúšky stavačov (JSS) – PO Hunter Lesenice
- Uskutočnia sa 09. október 2021 / zraz Rodinné vinárstvo Ďurík – Opatová Nová Ves
- Inf. Ing. Miroslav Stanovský CSc. č. t. 0903/531518
- Inf. Ing. Štefan Kolesár č. t. 0903/502389


6. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – PZ Plachtince
- Uskutočnia sa 31.10. 2021 (nedeľa) o 7.30hod. zraz chata PZ - Horné Plachtince
- Poplatok za jedného psa 40,-€
- Inf. Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019


7. Skúšky duričov (SD) - 1. deň - PZ Nová Ves / 2. deň - PZ Senné
- Uskutočnia sa 13. a 14. 11. 2021 (sobota a nedeľa)
- 1. deň - zraz PZ Nová Ves na chate PZ o 07.30 hod
- 2. deň - zraz PZ Senné pri diviačom oplôtku o 07.30 hod
- Poplatok za jedného psa 60,-€
- Inf. Ing. Ján Baranec č. t. 0903/829777

Zmena programu konania skúšok vyhradená!
Ostatné podmienky:
Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa(rodokmeň),veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred termínom
konania skúšok. 
Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov, vodiaci a farbiarsky remeň, signálnu píšťalku na privolávanie psa.
Vodič psa musí byť na skúškach patrične športovo-poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna)
Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.
Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.
Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!
Upozornenie:Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana CÚTHA kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Uzávierka prihlášok je vždy mesiac vopred pre konaním skúšok. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš. inf. aj u  Predsedu KK OPK V. Krtíš Mgr. Vladimír GALLO na č. t. 0905/232019.

Predseda OPK Veľký Krtíš 
Ing. Miroslav HUDEC 

Predseda KK OPK Veľký Krtíš
Mgr. Vladimír GALLO

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Kyn. akcie 2021.doc)Kyn. akcie 2021.doc[formát .doc]59 kB
Nachádzate sa tu: Home Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2021