Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2022

2017 01 07 10 06 08Kynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2022 nasledovný kalendár skúšok:

 1. Stopa Ipľa - Klubová akcia, Klubu farbiarov, Dolné Strháre časť Koprovnica, okr. Veľký Krtíš, Hotel RÓZA
 2. Výcvikový deň k absolvovaniu skúšok PUP – FD a FSMP, PO Hunter Lesenice
 3. Farbiarske skúšky duričov (FD) – PO Hunter Lesenice 
 4. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) – PO Hunter Lesenice
 5. Jesenné skúšky stavačov (JSS) – PO Hunter Lesenice
 6. Výcvikový deň k absolvovaniu skúšok PUP – PF, PS Hubert Podhájska
 7. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – PS Hubert Podhájska 

 

 

1. Stopa Ipľa - Klubová akcia, Klubu farbiarov, Dolné Strháre časť Koprovnica, okr. Veľký Krtíš, Hotel RÓZA

 • Uskutočnia sa dňa 29.04.2022 a 30.04.2022 (piatok a sobota) o 7.30hod.
 • Inf. Miroslav Bariak č. t. 0902/309032

Štefan Tóth č. t. 0905/293583

 

2. Výcvikový deň k absolvovaniu skúšok PUP – FD a FSMP, PO Hunter Lesenice

 • Uskutoční sa dňa 17.09.2022 (sobota) o 7.30hod. / zraz penzión Hunter Lesenice
 • Poplatok za jedného psa 5,- €,
 • Inf. MVDr. Dominik Macko č. t. 0908/650806

Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019

 

3. Farbiarske skúšky duričov (FD) – PO Hunter Lesenice

 • Uskutočnia sa dňa 01.10.2022 (sobota) o 7.30hod. / zraz penzión Hunter Lesenice
 • Poplatok za jedného psa 50,- €,
 • Inf. MVDr. Dominik Macko č. t. 0908/650806

Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019

 

4. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) – PO Hunter Lesenice

 • Uskutočnia sa dňa 02.10.2022 (nedeľa) o 7.30hod. / zraz penzión Hunter Lesenice
 • Poplatok za jedného psa 50,- €,
 • Inf. MVDr. Dominik Macko č. t. 0908/650806

Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019

 

5. Jesenné skúšky stavačov (JSS) – PO Hunter Lesenice

 • Uskutočnia sa dňa 08.10. 2022, zraz Rodinné vinárstvo Ďurík - Opatová Nová Ves
 • Inf. Ing. Miroslav Stanovský CSc. č. t. 0903/531518

Ján Ševčík č. t. 0915/442853

 

6. Výcvikový deň k absolvovaniu skúšok PUP – PF, PS Hubert Podhájska

 • Uskutoční sa dňa 13.11.2022 (nedeľa) o 7.30hod. / zraz chata PS Hubert Podájska
 • Poplatok za jedného psa 5,- €,
 • Inf. Miroslav Bariak č. t. 0902/309032

Štefan Tóth č. t. 0905/293583

 

7. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – PS Hubert Podhájska

 • Uskutočnia sa 26.11. 2022 (nedeľa) o 7.30hod. zraz chata PS Hubert Podájska
 • Poplatok za jedného psa 50,-€
 • Inf. Miroslav Bariak č. t. 0902/309032

Štefan Tóth č. t. 0905/293583

Zmena programu konania skúšok vyhradená!

 

Ostatné podmienky:

Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa(rodokmeň),veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred termínom konania skúšok. Usporiadateľ si vyhradzuje pravo zrušiť skúšky v prípade nepriaznivej situácie - AMO alebo COVID – 19.

Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov, vodiaci a farbiarsky remeň, signálnu píšťalku na privolávanie psa.

Vodič psa musí byť na skúškach patrične športovo-poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna)

Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.

Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.

Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!

Upozornenie: Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana CÚTHA, kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Uzávierka prihlášok je vždy tri týždne vopred pre konaním skúšok. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš. inf. aj u  Predsedu KK OPK V. Krtíš - Mgr. Vladimír GALLO na č. t. 0905/232019.

 

Predseda OPK Veľký Krtíš 
Ing. Miroslav HUDEC

Predseda KK OPK Veľký Krtíš
Mgr. Vladimír GALL

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Kyn. akcie 2022.doc)Kyn. akcie 2022.doc[formát .doc]52 kB
Nachádzate sa tu: Home Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2022