Teoretická príprava na skúšku 2022

Obvodná poľovnícka komora vo Veľkom Krtíši (OPK) oznamuje širokej poľovníckej ako aj nepoľovníckej verejnosti, že v mesiaci marec 2022 začína novú prípravu na skúšky z poľovníctva na získanie poľovného lístka.
Uchádzači o prípravu na skúšku z poľovníctva môžu si ešte podať písomnú žiadosť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory vo Veľkom Krtíši, ktorá sa nachádza na 1. poschodí budovy na ul. Mierovej č. 1 vo Veľkom Krtíši.

 

Pre záujemcov, bližšie informácie o organizovaní prípravy na skúšku z poľovníctva podajú Ing. Milan Cúth, vedúci kancelárie OPK (0905 664 511) a Ing. Tibor Čierny, predseda osvetovej komisie OPK (0905 964 028).

Nachádzate sa tu: Home Teoretická príprava na skúšku 2022