VSS Príbelský strapec

IMG 0377

Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš v spolupráci s Okresnou organizáciou SPZ usporiadajú

XXV. ročník verejnej streleckej súťaže (M800) „PRÍBELSKÝ STRAPEC“

Organizačný výbor:
predseda - Ing. Miroslav Hudec
riaditeľ - Ing. Ľubomír Hruška
hlavný rozhodca - František Novotný
pokladník - Ing. Milan Cúth

 

Zdravotnícka služba:
MUDr. Pavol Horváth

Rozsah pretekov:

redukovaný terč sediacej líšky - v ľahu bez opory
redukovaný terč srnca - v stoji s oporou o pevnú tyč / alebo bez opory /
redukovaný terč kamzíka - v stoji s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory
redukovaný terč diviaka - v stoji bez opory


Podmienky streľby:

2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na každý terč v časovom limite 2 x 6 minút

 

Časový rozpis:
08. október 2022 (sobota)
-od 7.30 do 8.30 hod. - prezentácia
-od 7.45 do 8.45 hod. - tréning a vylosovanie poradia pretekárov
-od 09.00 hod. - začiatok pretekov
Vklady:
klad jednotlivca = 15,- eur
tréningová položka = 2,- eur
vklad družstva = 2,- eur
Ceny:
Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Súťaž trojčlenných družstiev sa uskutoční len pri účasti 3 družstiev. Víťazné družstvo sa stane držiteľom putovného pohára predsedu OPK na rok 2022. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia diplomy.

Všeobecné ustanovenia:
* Súťaží sa v zmysle streleckého poriadku SPK.
* Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo oznámi pretekárom pred začatím streľby ako aj vykonať opatrenia podľa pandemickej situácie v okrese.

Ing. Ľubomír Hruška v.r. 
riaditeľ súťaže a predseda streleckej komisie

Ing. Milan Cúth
podpredseda OPK a súčasne
vedúci kancelárie OPK

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Príbelský strapec 2022.doc)Príbelský strapec 2022.doc[Propozície]60 kB
Nachádzate sa tu: Home VSS Príbelský strapec