Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2023

dogKynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2023nasledovný kalendár
skúšok:

1. Farbiarske skúšky duričov (FD) – PZ Bučina Dolná Strehová
- Uskutočnia sa dňa 10.09.2023(neďeľa) o 07.30hod. zraz chata PZ v obci Ľuboriečka
- Poplatok za jedného psa 50,- €
- Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019

2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP) – PS Bušince
- Uskutočnia sa dňa 24.09.2023 (nedeľa) o 07.30hod. zraz chata PS Bušince
- Poplatok za jedného psa 50,- €,
- Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019

3. Skúšky farbiarov o ,, Pohár Novohradu ” – PS StráňaHrušov
- Uskutočnia sa v dňoch 06. až 08. október 2023 v k. ú. obce Hrušov
- Inf. Mihálik Jozef č. t. 0905/617633

4. Jesenné skúšky stavačov (JSS) – PO Hunter Lesenice
- Uskutočnia sa dňa 14.10. 2023,zraz Rodinné vinárstvo Ďurík - Opatová Nová Ves
- Inf. Ján Ševčík č. t. 0915/442853

5. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – PZ Nová Ves
- Uskutočnia sa 18.11. 2023 (sobota) o 07.30hod.
- Poplatok za jedného psa 50,-€
- Inf. Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019

6. IV. Medzinárodné SD brlohárov, CACT, CACIT - V. Krtíš / miesto neurčené /
- Uskutočnia sa 02. a 03. 12. 2023 (sobota a nedeľa),
- Inf. Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019
Ing. Marian Konečný / SPK Bratislava / - 0910/707083

 

Zmena programu konania skúšok vyhradená!
Ostatné podmienky:
Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa(rodokmeň),veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam,že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred termínom konania skúšok.Usporiadateľ si vyhradzuje pravo zrušiť skúšky v prípade nepriaznivej situácie - AMO alebo COVID – 19.
Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok,zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov,vodiaci a farbiarsky remeň,signálnu píšťalku na privolávanie psa.
Vodič psa musí byť na skúškach patrične športovo-poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna)
Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.
Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.
Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!

Upozornenie:Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana CÚTHA, kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Uzávierka prihlášok je vždy tri týždne vopred pre konaním skúšok. Prihlášky sú kdispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš.inf.
aj u  Predsedu KK OPK V. Krtíš - Mgr. Vladimír GALLO na č. t. 0905/232019.

Predseda OPK Veľký Krtíš 
Ing. Miroslav HUDEC

Predseda KK OPK Veľký Krtíš
Mgr. Vladimír GALLO

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Kyn. akcie 2023-nové.doc)Kyn. akcie 2023-nové.doc[Kynologické akcie 2023 - akt.]51 kB
Nachádzate sa tu: Home Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2023