Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2024

brloharKynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2024 nasledovný kalendár skúšok:
1. Brlohárske skúšky ( BL ) - PO Hunter Lesenice – ( Trebušovce )
2. Farbiarske skúšky duričov (FD) – PO Hunter Lesenice
3. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP/LSMP) – PO Hunter Lesenice
4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – PZ Strháre

1. Brlohárske skúšky ( BL ) - PO Hunter Lesenice – ( Trebušovce )
- Uskutočnia sa dňa 01.06.2024 (sobota) o 07. 30 hod. na Umelom brlohu v obci
Trebušovce
- Poplatok za jedného psa 50,- €
- Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019
- zodpovední : MVDr. Macko D., Mgr. Gallo V., Kyzúr M., Ing. Kanatová M.

2. Farbiarske skúšky duričov (FD) – PO Hunter Lesenice
- Uskutočnia sa dňa 21.09.2024 (sobota) o 07. 30 hod. zraz pri Penzióne Hubert Lesenice
- Poplatok za jedného psa 50,- €
- Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019
- zodpovední : MVDr. Macko D., Mgr. Komada M., Bariak M., Kozár M.

3. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP/LSMP) – PO Hunter Lesenice
- Uskutočnia sa dňa 22.09.2024 (nedeľa) o 07. 30 hod. zraz pri Penzióne Hubert Lesenice
- Poplatok za jedného psa 50,- €,
- Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019
- zodpovední : MVDr. Macko D., Mgr. Komada M., Bariak M., Kozár M.

4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) – PZ Strháre
- Uskutočnia sa 17. 11. 2024 (nedeľa) o 07. 30 hod. zraz na chate PZ Strháre
- Poplatok za jedného psa 50,-€
- Inf. Mgr. Vladimír Gallo č. t. 0905/232019
- zodpovední : Bariak M., Tóth Š., Baťková I., Kyzúr M.
V mesiacoch november a december 2024 v prípade priaznivej situácie AMO a po schválení RVPS vo V. Krtíši, ako aj dohode s predsedom KK OPK vo V. Krtíši by OPK usporiadalo skúšky PUP - Skúšky duričov / SD /.
___________________________________________________________________________
Zmena programu konania skúšok vyhradená!
Ostatné podmienky:
Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa (rodokmeň), veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred termínom konania skúšok.
Usporiadateľ si vyhradzuje pravo zrušiť skúšky v prípade nepriaznivej situácie - AMO alebo COVID – 19.
Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov, vodiaci a farbiarsky remeň, signálnu píšťalku na privolávanie
psa. Vodič psa musí byť na skúškach patrične športovo-poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna)
Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.
Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.
Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!
Upozornenie: Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana CÚTHA, kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Uzávierka prihlášok je vždy tri týždne vopred pre konaním skúšok. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš. inf. aj u  Predsedu KK OPK V. Krtíš - Mgr. Vladimír GALLO na č. t. 0905/232019.

Predseda OPK Veľký Krtíš 
Ing. Miroslav HUDEC 

Predseda KK OPK Veľký Krtíš
Mgr. Vladimír GALLO

Nachádzate sa tu: Home Kalendár kynologických skúšok a akcií pre rok 2024