Inzercia

Obvodná poľovnícka komora vo Veľkom Krtíši (OPK) oznamuje širokej poľovníckej ako aj nepoľovníckej verejnosti, že od februára 2014 opätovne organizuje prípravu na skúšky z poľovníctva na získanie poľovného lístka. Príprava na skúšku sa člení na teoretickú, praktickú a streleckú.
Uchádzači o prípravu na skúšku z poľovníctva môžu podať písomnú žiadosť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory vo Veľkom Krtíši, ktorá sa nachádza na 1. poschodí budovy na ul. Mierovej č. 1 vo Veľkom Krtíši.
Pre záujemcov, bližšie informácie o organizovaní prípravy na skúšku z poľovníctva podajú Ing. Tibor Čierny, predseda osvetovej komisie OPK (0905 964 028) a Ing. Milan Cúth, vedúci kancelárie OPK (0905 664 511).

Ing. Tibor Čierny
predseda osvetovej komisie OPK

Nachádzate sa tu: Home Inzercia