Príbelský strapec

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA VEĽKÝ KRTÍŠ  usporiada 

XIX. ročník verejných streleckých  pretekov

v malokalibrovom štvorjboji (max. 800 bodov) o putovnú cenu

"PRÍBELSKÝ  STRAPEC" dňa 26. septembra 2015   t.j. v sobotu

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Arial CE"; font-size:x-small }

Organizačný výbor:

predseda - Ing. Miroslav Hudec

riaditeľ      - František Novotný

hlavný rozhodca - Jozef Kvaček

 

Rozsah pretekov
Líška sediaca - v leže bez opory
Srnec redukovaný - v stoji s oporou o pevne postavenú tyč
Kamzík redukovaný - v stoji o voľne postavenú tyč
Diviak redukovaný - v stoji bez opory

Podmienky streľby:
2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na každý terč v časovom limite 2 x 6 minút

Časový rozpis:
26. september 2015 (sobota)
od 7,30 do 9,30 hod. - prezentácia
od 7,45 do 9,45 hod. - tréning a vylosovanie poradia pretekárov
od 10,00 hod. - začiatok pretekov

Vklady:
vklad jednotlivca = 15,- eur
tréningová položka = 2,- eur
vklad družstva = 2,- eur

Ceny:
Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Súťaž trojčlenných družstiev sa uskutoční len pri účasti 5 družstiev. Víťazné družstvo sa stane držiteľom putovného pohára na rok 2015. Družstvá umiestnené na prvých
troch miestach obdržia diplomy.

Všeobecné ustanovenia:
* Súťaží sa v zmysle streleckého poriadku SPK.
* Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo oznámi pretekárom pred započatím streľby.

 

J e d n o t l i v c i D r u ž s t v o
I.r. - 1997 - Ing.Šíma Ján = 582 b. ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
II.r. - 1998 - Mäsiar Ladislav = 591 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
III.r. - 1999 - Littva Stanislav = 589 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
IV.r. - 2000 - Ing.Šíma Ján = 588 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
V.r. - 2001 - Ing.Šíma Ján = 584 " TURČIANSKA RgO Martin
VI.r. - 2002 - Ing.Šíma Ján = 597 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
VII.r. - 2003 - Ing.Šíma Ján = 599 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
VIII.r. - 2004 - Mäsiar Ladislav = 598 " PZ BODZA Holiare (Komárno)
IX.r. - 2005 - Mäsiar Ladislav = 596 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
X.r. - 2006 - Ing.Bugyi Štefan = 596 " ŠARIŠSKÁ RgO Prešov
XI.r.- 2007 - Mäsiar Ladislav = 597 " LESY SR
XII.r.- 2008 - Mäsiar Ladislav = 597 " PZ BODZA Holiare
XIII.r.- 2009 - Štrama Rastislav = 797 " PZ BODZA Holiare
XIV.r.- 2010 - Láska Robert = 799 " PZ BODZA Holiare
XV.r. - 2011 - Ing. Bugyi Štefan= 798 " OkO SPZ Levice
XVI.r.- 2012 - Láska Robert = 799 " LESY SR
XVII.r.- 2013 - Lásak Robert = 799" LESY SR
XVIII.r.-2014 - Láska Robert = 799" LESY SR

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Príbelský strapec-2015.xls)Príbelský strapec-2015.xls[Propozície]54 kB
Nachádzate sa tu: Home Príbelský strapec