Plán kynologických skúšok v roku 2017

Kynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2017 nasledovné propozície pre skúšky:

1. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)
2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP)
3. Jesenné skúšky stavačov (JSS) - Lesenice
4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) -
5. Farbiarske duričov (FD) -
6. Skúšky duričov (SD) -

 

 

1. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)

 • Uskutočnia sa dňa 09.09.2017(sobota) -

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 09.08.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Kyzúr t.č. 0918/420 338 /

 

2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP)

 • Uskutočnia sa dňa 23.09.2017(sobota) -

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 23.08.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Kyzúr t.č. 0918/420 338 /
   

3. Jesenné skúšky stavačov (JSS) - Lesenice

 • Uskutočnia sa dňa 07.10.2016(sobota)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 07.09.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Bariak t.č. 0915/457 069 /

 

4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) -

 • Uskutočnia sa dňa 14.10.2017(sobota)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 14.09.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Bariak t.č. 0915/457 069 /

 

5. Farbiarske duričov (FD) -

 • Uskutočnia sa dňa 04.11.2017(sobota)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 04.10.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Bariak t.č. 0915/457 069 /

 

6. Skúšky duričov (SD) -

 • Uskutočnia sa dňa 11.11.2017 a 12.11.2017(sobota,nedeľa)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 11.10.2017

 • Poplatok za jedného psa 60,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Vladimír Gallo t.č. 0905/232 019 /

 

Ostatné podmienky:

 

Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa(rodokmeň), veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred ter mínom konania skúšok.

Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov, vodiaci a farbiarsky remeň, signálnu píšťalku na privolávanie psa.

Vodič psa musí byť na skúškach patrične poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna).

Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.

Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.

Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!

 

Upozornenie: Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana Cútha,kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš.

Informácie ku všetkým konaním skúškam u predsedu KK OPK Veľký Krtíš - Mgr. Vladimíra Galla na t. č. 0905/232019.

 

Mgr. Vladimír Gallo v.r.
predseda kynologickej komisie OPK Veľký Krtíš

Ing. Milan Cúth
vedúci kancelárie OPK Veľký Krtíš

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície_kynologických_skúšok_pre_rok_2017.doc)Propozície_kynologických_skúšok_pre_rok_2017.doc[Plán kynologických skúšok]59 kB
Nachádzate sa tu: Home Plán kynologických skúšok v roku 2017