Slovenské poľovnícke signály

Slovenské poľovnícke signály – noty, oficiálne  
vydanie v jednohlase

Slovenské poľovnícke signály boli skomponované tak, aby slúžili ako univerzálne skladby, ktoré je možné hrať nielen na poľovačkách ale aj na rôznych slávnostných poľovníckych podujatiach. Základných desať skladieb by mal vedieť zahrať a zaspievať každý lesničiar naspamäť. Každý signál je uvedený v jednohlase s textom signálu a pod notovým zápisom sa nachádzajú vysvetlivky, kedy sa konkrétny signál používa. Nové oficiálne vydanie slovenských poľovníckych signálov umožní lesničiarom ľahšie a zároveň správne nacvičovanie signálov a tak ich môžu trubači dôstojne prezentovať na verejnosti, čím sa obohatí kultúrna stránka poľovníctva. Slovenské poľovnícke signály sú jedinečné tým, že ako jedna z mála krajín máme vlastné signály- neprebrané od iných krajín napríklad z Nemecka alebo Českej republiky, preto je dôležité aby šírili svoj jedinečný odkaz ďalej. Nový notový materiál slovenských poľovníckych signálov, ktoré skomponovali v roku 1970 umelci Tibor Andrašovan a Pavol Poruban vydal so súhlasom Márie Andrašovanovej a Slovenského poľovníckeho zväzu a s podporou Slovenskej poľovníckej komory v roku 2012 Klub trubačov SR.

Slovenské poľovnícke signály- noty v jednohlasnej úprave sú k dispozícii  za cenu 5,00 €/kus

Nachádzate sa tu: Home Poľovnícke kurzy Ponuka učebnej literatúry Slovenské poľovnícke signály